• head7.gif

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ VISION

(พ.ศ. 2561-2565)

1. เคียงข้างคุณ ทุกเส้นทาง สู่ความสำเร็จ โรงเรียน เตรียม  จะเป็นสถาบันติว เตรียมตัวสอบ เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ให้มีผู้สอบได้มากที่สุด ไม่น้อยกว่า 50 % ของผู้เข้าเรียน

2.โรงเรียน เตรียม  จะมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ ทางวิชาการ อย่างมีคุณภาพที่สุด มุ่งเน้น ความสำเร็จ ของผู้เรียน ไม่เน้นเชิงธุรกิจ

  

พันธกิจ MISSION

1.แนะแนวผู้เรียน และผู้ปกครอง ในการสอบแข่งขันเข้ารรับราชการ

2.สอนภาควิชาการ และความพร้อมทางร่างกาย อย่างมีประสิทธิภาพ

3.อบรม สร้างลักษณะนิสัย ผู้เรียน ให้เป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม

4.ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก และ ให้ความเข้าใจ ในการสมัครสอบ

5.ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก และ เตรียมความพร้อม ในการสอบทุกรอบ

 

IMPREMENTATION

 

เป้าหมาย TARGET

 (พ.ศ. 2561-2562)

1.นักเรียนที่ผ่านการประเมินผลของสถาบัน จะต้องสอบผ่าน วิชาการ  50  %

2.นักเรียนที่ผ่านการประเมินผลของสถาบัน จะต้องสอบผ่าน วิชาการ1 เหล่า ทุกคน จนกว่าจะหมดสิทธิ์สอบ

6 2 

 

3

4

5